Jak pobrać ze stringa (ciągu znaków) tylko wybraną część?

W PHP istnieje dość często przydatna podczas programowania funkcja substr() dzięki której możesz „ciąć” string według własnych potrzeb i wymagań.

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

Funkcja przyjmuje parametry:
$string – czyli nasz ciąg znaków
$start – początek
$length – długość


<?php
$rest 
substr("abcdef", -1);    // zwraca "f"
$rest substr("abcdef", 0, -2); // zwraca "abcd"
$rest substr("abcdef", -31); // returns "d"
?>